Olivija

Olivija L (6) sm

Размеры(мм):

Объём(литры):

Вес (кг):

1500 / 1000 / 630

230

85

Olivija L (2) sm
Olivija R (2) sm
olivija